Zpráva uvádí, že na konci roku 2007 byla tři procenta obyvatel Washingtonu nakažena virem HIV nebo u nich už propukla nemoc AIDS. To je zdaleka nejvyšší číslo v USA. Hranice pro vyhlášení epidemie přitom v USA činí na jednoznačně vymezeném území jedno procento. Pro srovnání BBC uvádí, že rakovinou v USA trpí méně než půl procenta populace.

V roce 2007 vzrostl počet nakažených a nemocných o 22 procent. Podle odborníků přitom bude skutečný počet vyšší, protože třetina až polovina nakažených neví, že jsou infikováni.

„Když jsme testovali větší skupiny obyvatel Washingtonu, vypadalo to, že rozšíření nyní činí pět procent,“ uvedl pro BBC doktor Raymond Martins s tím, že řada lidí ještě testována nebyla.

Tři čtvrtiny nakažených jsou Afroameričané

Podle autorů hranici epidemie překročily skoro všechny populační a věkové skupiny obyvatel amerického hlavního města.

Skupinaprocento nakažených v dané skupině
Afroameričané mužského pohlaví6,5
Hispánci mužského pohlaví3,0
Běloši mužského pohlaví2,6
Afroameričané celkově4
Hispánci celkově2
Běloši celkově1
Lidé ve věku 40 - 49 let7,2
Lidé ve věku 50 - 59 let 5,2


Nejvíce jsou postiženi Afroameričané. Tři čtvrtiny z obyvatel, kteří se dostali do kontaktu s virem HIV, jsou černí. Pozitivní testy na virus má sedm procent černošských mužů, virem jsou nakaženy 4 procenta Afroameričanů obou pohlaví. U Hispánců to jsou nakažena celkem dvě procenta a u bílé populace procento.

Nejvíce nakažených - 7,2 procenta - je ve věkové skupině 40 až 49 let. Celkem 70 procent nakažených je starších čtyřiceti let.

Nejčastějším způsobem šíření je sex mezi muži téhož pohlaví, takto se nakazilo 37 procent lidí. Sex mezi partnery různého pohlaví je hlavním způsobem šířením nákazy mezi Afroameričany. Stále hojný je přenos mezi lidmi užívající drogy nitrožilně.