Podle zprávy 44 procent z 233 sledovaných policejních stanic informovalo, že vzrostl počet zločinů, u nichž se předpokládá, že mohou být spojeny s ekonomickou krizí. U sledovaných oddělení 39 procent z nich uvedlo, že přibylo loupeží, a 32 procent uvedlo, že přibylo vloupání.

Sledovaná oddělaní také zaznamenala 40procentní nárůst krádeží, zejména krádeží satelitní navigace z aut a dalších druhů příležitostných krádeží. Znamenán byl také výrazný počet nárůstů krádeží mědi z uzavřených domů, z nichž byli vystěhování lidé, kteří nebyli schopni splácet hypotéky.

Není to překvapivé, profesor ekonomie z Arizonské university Price Fishback, který studoval zločinnost za velké hospodářské krize uvedl, že když se zvýší zaměstnanost o jedno procento, o jedno procento poklesne zločinnost.

 Z 233 policejních stanic jich 63 procent uvedlo, že v příštím rozpočtovém roce očekávají snížení částky, které mají na provoz, což je vzhledem k nárůstu zločinnosti značný problém. Policie se proto nyní snaží, aby s vloupáními, krádežemi a vandalismem bojovali sousedské hlídky. Těch v USA působí asi 20 000.