"Svět se změnil a my se musíme změnit s ním. Jsme vprostřed krize a ve válce. Toto je konec falešným slibům a dogmatům, které sužovaly naši politiku už příliš dlouho. Nadešel čas odložit stranou všechny ty dětinskosti a vynést znovu ten vzácný dar, že všichni jsou si rovní, svobodní a všichni si zaslouží podíl na štěstí,“ řekl Obama s tím, že Spojené státy jsou velmocí, ale tuto velikost si musí stále zasluhovat. „Musíme začít s obnovou Ameriky. Všude, kam se podíváme, nás čeká práce,“ dodal.

"Volba mezi našimi ideály a bezpečností je falešná," pokračoval Obama na téma bezpečnosti. Řekl, že USA budou přítelem každému, kdo usiluje o mír a v tomto směru hodlají nastolit nový kurs vůči muslimům. Zároveň teroristům nepřímo na dálku Obama vzkázal, že se setkají s nekompromisním odporem Spojených států.

Výzvy mohou být nové, způsoby a hodnoty, jak jim čelit se ale podle Obamy nezměnily. "Je to odvaha, spravedlnost, spolehlivost a patriotismus. Máme odpovědnost vůči sobě, ale i celému světu. Musíme najít svůj charakter. To je cena občanství a my se musíme ujistit, že každý, ať už vyznavač jakékoliv víry nebo příslušník jakékoliv rasy, bude přijat. Záleží na tom naše budoucnost,“ řekl.

Obama během proslovu rovněž poděkoval odcházejícímu prezidentovi Georgi Bushovi za spolupráci při předávání agendy.