V sobotní vystoupením Obama uvedl nejvíce podrobností ze svého plánu, který ale bude muset nejprve konzultovat s Kongresem. Americký plán ozdravení a reinvestic má pět cílů.

Hlavním je vytvořit tři milióny nových pracovních míst, přičemž většina by jich měla vzniknout v soukromém sektoru. Jen za prvních 11 měsíců loňského roku totiž přišly o práci přes dva milióny lidí.

Hlavní body Obamova ekonomického plánu
Zdvojnásobit produkci energie z obnovitelných zdrojů
Zvýšit energetickou úspornost veřejných budov
Zmodernizovat silnice, mosty a školní budovy
Zavést počítačový systém zdravotní péče
Zmodernizovat školní třídy, laboratoře a knihovny
Snížit daně amerických zaměstnanců

 „Ekonomové z celého politického spektra se shodují, že nebudeme-li jednat rychle a odvážně, můžeme být svědky ještě hlubšího ekonomického propadu.,“ řekl Obama. "To je důvod, proč potřebujeme Americký plán pro zotavení a reinvestice, který nevytváří jen krátkodobě pracovní místa, ale podporuje ekonomický růst  dlouhodobě,“ dodal.

Obama přichází s plánem v době, kdy je na tom americká ekonomika špatně - její růst se zastavil. Investoři zažili nejhorší rok od dob velké hospodářské krize z 30. let, hodnota domů rekordně klesla a počet exekucí domů rapidně narostl.

Každý ze států unie navíc trpí nedostatkem prostředků, což znamená, že musí snižovat výdaje. Přesto Obama počítá s navýšením prostředků plynoucích na zdravotní péči i růstem výdajů na podporu v nezaměstnanosti a na stravenky, uvedli již dříve jeho poradci. To však v sobotním vystoupení nezmínil

Přestože někteří republikáni už Obamovy kroky odmítli, budoucí prezident zůstává optimistou a věří, že se mu podaří najít shodu .