Při průzkumu bylo během léta dotazováno celkem 23 531 lidí, z nichž by 49 procent volilo Obamu a jen 12 procent McCaina. Výsledky se nicméně lišily podle zemí - zatímco v Indii má Obama náskok "jen" devět procent, v Keni, odkud pochází jeho otec, celých 82 procent.

Nejvíce respondentů se pro Obamu vyslovilo právě v Keni (87 procent), v Itálii 76 procent, ve Francii 69, v Austrálii 67, Kanadě 66 a v Německu 65. Podpora McCainovi sahá od pěti procent v Keni po 27 procent v Libanonu. I tam je však 39 procent pro Obamu.

I když Obama má navrch ve všech zkoumaných zemích, někde většina lidí nemá žádného favorita. Nejpatrnější je to v Rusku, kde se pro žádného z nich nevyslovilo 75 procent dotazovaných, a v Turecku (63 procent) a Egyptě (61 procent).

Průzkum provedla pro BBC společnost GlobeScan. Její šéf Doug Miller dal najevo překvapení, že "přes mimořádně negativní obraz, jaký Amerika ve světě má, si jen pětina lidí myslí, že by McCain jako prezident zlepšil vztahy USA se světem". "Mnoha lidem ve světě se zjevně líbí, co Barack Obama představuje," řekl Miller.

Že vítězství demokrata Obamy po osmi letech vlády republikána George Bushe povede ke zlepšení vztahů Washingtonu se zbytkem světa, si myslí většina lidí v 17 zemích. V 19 státech si dotazovaní myslí, že po vítězství McCaina by tyto vztahy zůstaly beze změny. Jen ve třech státech počítá těsná většina s lepšími vztahy s USA s McCainem v prezidentském křesle - v Číně a Nigérii shodně po 31 procentech a v Indii 35 procent.

Ve zlepšení vztahů za Obamy věří svět i USA

Ve zlepšení vztahů v případě zvolení Obamy věří nejvíce občanů ze spojeneckých zemích NATO - v Kanadě 69 procent, 62 procenta ve Francii, v Německu 61 procent, Británii 54 a Itálii 64 procenta. Stejnými optimisty jsou i Australané (62 procent) a občané Keni (87) a Nigérie (71).

Společnost GlobeScan se dotazovala i Američanů, kteří mají podobný názor jako zbytek světa. Na 46 procent z nich si slibuje zlepšení vztahů se světem od Obamy a 30 procent od McCaina.

  
V průměru 46 procent dotazovaných uvedlo, že zvolení černocha Obamy do prezidentského úřadu by "zásadně změnilo" jejich vnímání Spojených států, zatímco pro 27 procent z nich by pohled na USA zůstal stejný. Jedinými dvěma zeměmi, kde nadpoloviční většina lidí odpověděla, že by se na USA dívala stejně, byly Polsko (59 procent) a Libanon (51 procent).

BBC nechala průzkum provést v Austrálii, Brazílii, Kanadě, Číně, Egyptě, Francii, Německu, Indii, Indonésii, Itálii, Keni, Libanonu, Mexiku, Nigérii, Panamě, na Filipínách, v Polsku, Rusku, Singapuru, Turecku, Spojených arabských emirátech a Británii.