Přerušení standardní terapie by potenciálně zmírnilo vedlejší účinky spojené s užíváním léků, jako třeba srdeční nebo jaterní problémy, průjmy, nevolnost či ztrátu tuku. Také by mohlo pomoct oddálit vznik virů odolných vůči lékům.

Vakcína má stimulovat odpověď imunitního systému těla, narozdíl od standardních léků, které blokují replikaci viru. Výsledky zkoušek vakcíny vyvinuté norskou společností Bionor Immuno se očekávají do konce příštího roku.

Vakcína už byla testována na padesáti pacientech. Většina z nich mohla upustit od antiretrovirální terapie v průměru na 31 měsíců. Během tohoto období byl stav buněk CD4+, odpovídajících za řízení imunitní odpovědi, výrazně vyšší než před zahájením individuální léčby. Podobně tomu bylo i po dalších 13 měsících u 34 procent pacientů a někteří z nich léky nepotřebovali ani po pěti letech.

Léčba přitom obvykle nesmí být přerušena na víc než tři čtyři měsíce.