Opatření, jež má posílit prevenci terorismu na hranicích USA, které ročně překračuje na 400 miliónů lidí, však může v praxi zcela znehodnotit obchodní a jiné pracovní mise a cestování do USA tak mění ve svého druhu loterii.

„Tyto postupy jsou skutečně znepokojivé,“ prohlásil demokratický senátor Russell Feingold, který rozhodnutí prověřuje a hodlá navrhnout zákon, podle něhož by inspekci elektronických zařízení opravňovalo jen důvodné podezření.

Nové opatření neupřesňuje nakládání s osobními daty, ale na druhé straně dovoluje celním a imigračním úřadům sdílet kopie obsahu zadržených zařízení s jinými vládními agenturami i nevládními subjekty, například k pořízení překladu či dekódování dat, uvedl list WP.

Inspekce se může týkat „kteréhokoli zařízení, jež může schraňovat informace v digitální či analogové podobě, včetně mobilních telefonů, pevných a přenosných disků, iPodů, pagerů a video a audio pásek.