O skutečnosti, že vojáci symboly použili k oklamání rebelů z organizace Revoluční ozbrojení síly Kolumbie (FARC) informovala ve středu stanice CNN, které se do rukou dostaly neoficiální snímky z mise, jež z letitého zajetí mimo jiné vysvobodila někdejší prezidentskou kandidátku Ingrid Betancourtovou.

Co napsala CNN o zneužití symbolů Červeného kříže při akci

Jeden z vojáků na snímcích má u oděvu připnuty atributy Mezinárodního červeného kříže a podle CNN byly klamné symboly i na vrtulníku. Uribe nejprve zprávy kategoricky popřel a na dálku vyzval Betancourtovou, aby sama řekla, zda si symbolů všimla. Ta vzkázala, že nikoliv.

:. Srovnání snímku z videozáznamu zachycujícího část emblému Červeného kříže se skutečným logem organizace.

Ve středu Uribe obrátil. Přiznal, že muž, který měl ochranné atributy na sobě, byl jedním z členů vojenské rozvědky, jež se mise účastnili.

„Tento důstojník, když svou chybu přiznával nadřízeným, řekl, že když (záchranná) helikoptéra přistávala... dostal strach z přítomnosti tolika povstalců a v obavách o vlastní život si k oděvu připnul symboly Červeného kříže,“ uvedl prezident s tím, že za incident nese politickou odpovědnost on sám.

Jeho slova ale s informacemi CNN nekorespondují. Na fotkách je totiž muž se symboly zachycen ještě před odletem helikoptéry z armádního stanoviště.

Ženevská konvence a Červený kříž
:: Ženevská konvence a mezinárodní právo vymezují hranice mezi válčícími a neutrálními stranami a civilisty a stanovuje práva a odpovědnosti jednotlivých aktérů.
:: Mezinárodní federace červeného kříže, Červený kříž a Červený půlměsíc jsou ve světě respektované organizace, zvláště za jejich práci ve válečných oblastech. Jsou přísně neutrální, což zaručuje schopnost pomáhat na obou stranách konfliktu.
:: Zneužití emblému Červeného kříže zmiňují články 37, 38 a 85 prvního dodatkového protokolu Ženevské konvence, mezinárodních válečných pravidel. Články zakazují "fingování chráněného statutu použitím... emblémů“ neutrálních stran a uvádějí, že zneužití je považováno za porušení mezinárodního práva, které se vymezuje jako válečný zločin.
:: Kolumbie konvenci podepsala v roce 1949.
:: Kauza zneužití symbolů kolumbijskou armádou může mít důsledky v jiných konfliktních oblastech. Povstalecké frakce by jednoduše nemusely příště záchranářům z Červeného kříže důvěřovat.