Středisko Simona Wiesenthala uvedlo, že v posledních dnech obdrželo informace od dvou na sobě nezávislých zdrojů, z nichž vyplývá, že se Heim ukrývá v Patagonii, kde žije i jeho dcera. Centrum nabízí za informace vedoucí k Heimovi 315 000 eur. Do chilského regionu už vyslalo své pátrače.

Heim je viněn ze zvláště krutého zabíjení zejména židů. Vykonával amputace a další operace bez anestetik, údajně pozoroval, kolik toho oběti vydrží. Injekce s benzínem, vodou či jedem neváhal aplikovat přímo do srdce.

„Jeho zločiny jsou plně zdokumentovány jím samým, o vykonaných operacích si vedl záznamy,“ uvedl ředitel Wiesenthalova střediska v Izraeli Efraim Zuroff. „Mnoho vězňů v Mauthausenu mučil, než je zabil. Lidské části zabitých používal pro dekoraci,“ dodal.

Heima po válce drželi Američané, nakonec ale bez obvinění. Doktor Smrt pokračoval v lékařské praxi v Baden-Badenu do roku 1962. Když ale dostal tip, že se ho úřady chystají soudit, z Německa uprchl. Je-li naživu, má 94 let.