Fotografii válečníků zcela cíleně pořídil člen organizace Funai, jednašedesátiletý José Carlos Meirelles. Od brazilského státu Acre si na tři dny vypůjčil letadlo a podle známých souřadnic letěl do místa, kde kmen žije. Tam pořídil fotografie a ty pak zveřejnil i s informací, že jde o nově objevený kmen

Postupoval zcela v rozporu se způsobem, jímž jinak pracuje. "Když si myslíme, že jsme nalezli izolovaný kmen, odborník jako já jde do lesa a dva tři roky sbírá důkazy a pak zakreslí do mapy oblast, kterou kmen obývá, aby mohl být chráněn,“ řekl Meirelles a zdůraznil, že nikdy nevstupuje do kontaktu s kmenem.

"Měl jsem roky souřadnice oblasti a při pohledu na mapu jsem si uvědomil, že je to blízko oblasti, kterou jsem objevil se svým synem. Potřeboval jsem nad ní letět,“ uvedl. Chtěl úřadům postyknout důkazy, že kmeny žijící v izolaci od společnosti, skutečně existují. Potřeboval snímky, aby se mu podařilo prosadit lepší ochranu kmenů žijících v izolaci.

Červená znamená boj

Po dva dny však nenarazil na stopy obyvatel, ženy utíkaly před letadlem do lesa, a tak pokračoval v přeletech, až narazil na skupinu bojovníků. "Když jsem viděl, že jsou pomalováni červeně, byl jsem spokojený a šťastný, protože červené pomalování znamenalo, že jsou připraveni na válku, což značí že jsou zdraví a připraveni bránit své teritorium,“ uvedl Meirelles.

Své rozhodnutí považuje za správné, protože se od zveřejnění informací o objevu nového kmene zlepšila ochrana podobných kmenů v odlehlých oblastech na hranicích Peru a Brazílie. Nemá ani pocit, že by se zpronevěřil svým zásadám protože místo, kde kmen žije, dál tají.