Právě pohled na budoucí ekonomické směřování oba kandidáty rozděluje. McCain při setkání s podnikateli označil Obamu za někoho, kdo usiluje o nejvýraznější zvýšení daní za posledních šedesát let.

Zatímco McCain prosazuje jen minimální zásahy státu do ekonomiky a preferuje další snižování daní, Obama zastává názor, že stát by měl podporovat zejména nízkopříjmové skupiny obyvatelstva, na něž nejvíce doléhají problémy, s nimiž se v současnosti americká ekonomika potýká.

Demokratický uchazeč o úřad příštího amerického prezidenta Barack Obama:. Demokratický uchazeč o úřad příštího amerického prezidenta Barack Obamafoto: Reuters/Tim Shaffer

Na přetřes se v průběhu volební kampaně jistě dostane i otázka dalšího postupu v Iráku. Prozatím oba kandidáti objíždějí potenciální voliče. Obama zamířil na americký středozápad, kde mají tradičně vyšší podporu republikánští kandidáti, McCain promlouval k podnikatelům ve Washingtonu.

Zda se setkání, k němuž McCain Obamu vyzval, nakonec uskuteční, zatím není jasné. Obamův štáb mlčí.

PROFILY:
John McCain
Barack Obama