Studie se zabývala rozmezím let 1992 až 2005. Nejčastěji jsou léky užívány kvůli autismu a hyperaktivitě.

Zatímco v Británii v roce 1992 užívalo psychofarmaka 595 dětí, tedy asi čtyři z každých 10 tisíc dětí, o třináct let později to bylo 2 917 dětí (sedm dětí mezi 10 tisíci). Naproti tomu ve Spojených státech užívalo léky už v roce 2001 téměř 45 dětí z 10 tisíc oproti 23 v roce 1996.

Alarmující je mezi dětmi narůstající užívání léků, které jsou určeny pro dospělé. V Británii vzrostla jejich spotřeba během zkoumaných 17 let šestinásobně. Děti jsou tak v rostoucí míře vystaveny vedlejším účinkům psychofarmak, jako je přibírání na váze, srdeční potíže a různé problémy nervového systému. Autoři studie navíc upozorňují na možné potíže v dlouhodobém horizontu.

Odborníci se shodují, že za trendem není jen nárůst autismu a dalších poruch chování u dětí, ale také reklamní vliv farmaceutických firem. "Je velmi zajímavé vidět ten nárůst i v dalších zemích mimo USA. Naznačuje to, že rozsah problému je globální,“ řekl doktor William Cooper.