Papeže během středečních bohoslužeb ve Washingtonu, jichž se účastnilo několik set amerických biskupů, řekl, že se církev se skandálem "občas velmi špatně vypořádávala". Už na palubě letounu mířícího z Říma do USA papež prohlásil, že se za zneužívání chlapců "hluboce stydí", že pedofilové nemají v řadách duchovních místo a že se podobné skutky nesmějí opakovat.

Skandál se zneužíváním chlapců v amerických katolických školách a farnostech podle papeže způsobil "obrovské utrpení" i "velikou hanbu" církvi. Benedikt zdůraznil, že "hlavní musí být soucit a pozornost vůči obětem". Benedikt ve své řeči zpochybnil i autoritu biskupů, kteří jsou obviňováni, že nad skandálem přivírali oči a chránili viníky.

Diecéze musely na odškodnění vyplatit více než dvě miliardy dolarů, jen v Los Angeles vyplatily 660 miliónů, ale mnohé oběti považují pokání prelátů za nedostatečné. Podle papeže je třeba tyto rány ošetřit a snažit se o usmíření s ukřivděnými. Do pedofilního skandálu, který propukl v roce 2002, bylo zapleteno na 4000 amerických duchovních.

Kritika násilí a sexu ve společnosti

Papež odsoudil i všudypřítomnost sexu a násilí v americké společnosti. "Co znamenají hovory o ochraně dětí, když pornografii a násilí lze sledovat v mnoha domácnostech a když jsou široce dostupné v médiích?" otázal se a zdůraznil, že úlohu při vytváření slušné morálky mládeže mají nejen rodiče, učitelé a duchovní, ale i média a průmysl zábavy.