Zákon zpřísní kontrolu lidí, kteří si chtějí koupit zbraně. Zbraně by se již neměly dostat do rukou duševně nemocných. Čo Sung-hu byl shledán duševně nemocným, protože chtěl spáchat sebevraždu, nikdy však nenastoupil léčbu a přesto si mohl koupit zbraně, s nimž vraždil.

Duševně nemocní si sice nemohli koupit zbraň podle zákona o držení střelných zbraní z roku 1968, ale zákon nebyl naplněn, protože chyběly peníze. Nová norma poskytne finanční prostředky pro zdokonalení databáze zájemců o koupi zbraní (NICS) amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI), v níž se kontrolují údaje o nákupech zbraní obyvateli USA.

Přiměje také jednotlivé státy rozšířit prověrky vlastníků zbraní a poskytnout dodatečné údaje o jejich zdravotním stavu a výpisy z trestních rejstříků pro databázi NICS. Jednotlivé americké státy se s ohledem na ochranu osobních údajů a nedostatku prostředků zdráhaly poskytovat údaje o uživatelích zbraní federálnímu systému. Poskytovalo je jen 23 z padesáti států unie.

Zákon podpořila i vlivná Národní asociace držitelů střelných zbraní se čtyřmi milióny členy, která se jinak omezením brání.

Autorce zákona zastřelili manžela

Zákon připravila demokratka Carolyn McCarthynová z New Yorku, jejíhož muže zabil v roce 1993 střelec, který pálil na osobní vlak. Její syn byl při útoku zraněn. Zdůraznila, že „zákon brání násilí páchanému střelnými zbraněmi, ale není v rozporu s druhým dodatkem ústavy“.

"Ze spolehlivé federální databáze, která poskytne přesné informace o zájemci o koupi zbraně, bude mít prospěch každý," řekl jeden z autorů zákona senátor Patrick Leahy a dodal, že se tak omezí počet zbraní, které se dostanou do rukou problémových jedinců. Další z předkladatelů zákona, demokrat John Dingell, uvedl, že tato právní norma spojila zastánce i odpůrce volného držení zbraní. Sám byl členem asociace držitelů zbraní. .

V USA, kde žije 300 miliónů lidí, je v soukromých rukou 250 miliónů střelných zbraní. Ročně podlehne zraněním utrpěným střelnou zbraní na 30 000 Američanů.