Zda to žalobce skutečně udělá, to mluvčí pražského vrchního státního zastupitelství Irena Válová odmítla v pondělí komentovat. K posudku pouze uvedla, že jde jen o jeden z mnoha důkazů v rámci trestního řízení v kauze Čepro.

Případ, v jehož průběhu došlo k výměně vyšetřovatele i státního zástupce, se objevil pod názvem "Loreta" i v takzvané Kubiceho zprávě. Stalo se tak v květnu, tedy ještě o měsíc dříve, než vůbec byla skupina mužů obviněna. V utajovaném dokumentu jeho autoři z řad policistů Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) hovoří o propojení zločinných gangů na státní správu. Loreta měla být jedním z příkladů tohoto propojení.

Kadlec, Krejčíř a spol

Policisté z ÚOOZ v ní od loňského 30. června stíhají pětici mužů. Prvním z nich je bývalý šéf NBÚ i Čepra Tomáš Kadlec, dalším jeho někdejší náměstek v Čepru Alexandr Houška, také dva jednatelé firmy Loricus Pavel Beneš a Pavel Helus a jako poslední v řadě Krejčíř. Policie všechny viní z pokusu o podvod a zločinného spolčení, za což jim hrozí až 12 let vězení.

Skupina se podle policie pokusila připravit Čepro o čtyři miliardy korun - v roce 2004 uzavřela údajně úmyslně nevýhodnou tříletou smlouvu mezi Čeprem a firmou Loricus na odběr pohonných hmot. Čepro se ve smlouvě zavázalo, že pokud nebude moci slíbené množství látek odebrat, musí vyplatit smluvní pokutu pět miliónů dolarů (tehdy 110 miliónů korun) za každý měsíc, kdy k odběru pohonných hmot nedojde. Za Čepro měl smlouvu podepsat tehdejší ředitel Kadlec, za Loricus její jednatelé.

Podnikatel Krejčíř prý určil takový objem pohonných látek, který by Čepro nebylo schopno nikdy od firmy Loricus odebrat. Obvinění tak údajně dopředu počítali s tím, že smlouvu nebude Čepro plnit a musí tedy zaplatit vysoké penále.

Obhájci bývalého šéfa NBÚ Kadlece ale v pondělí předložili Právu ústavní znalecký posudek na výhodnost či nevýhodnost smlouvy mezi společnostmi Čepro a Loricus, který si od firmy A-Consult objednala sama policie.

Závěry tohoto posudku z letošního září jsou překvapivé. Znalci totiž v dokumentu hovoří o tom, že připravovaná smlouva mezi státním Čeprem a Loricusem nebyla pro nikoho nevýhodná. Dokonce zmiňují, že kdyby k její realizaci došlo, mohlo by Čepro státu vydělat za poslední dva roky zhruba o 24 miliónů korun více, protože firma Loricus nabízela k prodeji levnější pohonné látky než konkurence. Realizace smlouvy se však nikdy neuskutečnila, nové vedení Čepra ji zarazilo.

Posudek: Nikdo nebyl znevýhodněn

"Závěry znaleckého posudku jsou plně a bezezbytku v souladu s výpověďmi, kterým dává v plném rozsahu za pravdu. Za dané důkazní situace je jakékoli další pokračování v trestním řízení neudržitelné. S ohledem na zásadu v pochybnostech ve prospěch a nově i zásadu v pochybnostech zastavit stíhání, jak to bylo učiněno již v kauze Jiřího Čunka, se jako jediný možný postup jeví okamžité zastavení stíhání obviněných," řekl k tomu v pondělí Právu jeden z Kadlecových obhájců Radek Ondruš.

Upozornil, že kdyby si ÚOOZ objednal zmíněný posudek ještě před zahájením stíhání pětice mužů, na což prý měl loni na jaře dostatek času, k obvinění by prý vůbec nedošlo.

Proto už také navrhl žalobci, aby takový krok učinil nyní, protože se "skutek dílem nestal a dílem není trestným činem".

Totéž prý udělal i advokát Houšky Miroslav Kříženecký. "Posudek naprosto jednoznačně svědčí o nevině mého klienta. Sice doufám, ale přesto vůbec nevěřím, že by našemu návrhu státní zástupce vyhověl. To by to musel dělat doktor Salichov (žalobce v kauze Čunek, pozn. redakce)," uvedl s úsměvem Kříženecký.

Stejně jako jeho kolegové míní postupovat i obhájce dvou jednatelů firmy Loricus Josef Pelech. "Trestní stíhání pánů Beneše a Heluse je již od počátku nejen neodůvodněné, ale i nezákonné. Tento posudek to potvrdil tím, že zpochybnil skutek, pro které je stíhání vedeno," řekl k tomu Právu Pelech.

Autoři posudku, který má Právo k dispozici, hovoří ve svých závěrech jasně: "...Znalec zjistil, že obsah smlouvy nepoškozuje ani společnost Čepro, ani společnost Loricus. Smlouva nebyla uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek pro společnost Čepro, ani pro společnost Loricus...Ekonomickým smyslem uzavření smlouvy nebylo získat do společnosti Čepro nebo od společnosti Loricus smluvní pokutu pět miliónů amerických dolarů (měsíčně)...Znalec nepovažuje dohodnutou smluvní pokutu ani její výši pět miliónů dolarů za neobvyklou či jednostranně poškozující či znevýhodňující některou ze smluvních stran..."

Posudek upozorňuje i na to, že zmíněná vysoká pokuta při neplnění podepsané smlouvy platila pro obě strany, tedy nejen pro Čepro, ale i pro firmu Loricus.

Navíc Čepro dle znalců, ale narozdíl od mínění policie, mělo dostatek kapacit na to, aby smlouvu mohlo bez problémů a jakýchkoli sankcí plnit.

Policie: Jen jeden důkaz z mnoha

Nejen státní zastupitelství, ale ani policie se k posudku nechtěla příliš vyjadřovat. "Jedná se jen o jeden z důkazů v trestním řízení a jako takový ho nebudeme nijak hodnotit, protože vyšetřování i nadále probíhá. K hodnocení všech důkazů v celém kontextu dojde na konci vyšetřování a pak se vyjádříme. Hrubým odhadem je možné, že to skončí v prvním čtvrtletí příštího roku," řekl Právu zástupce ředitele ÚOOZ Hynek Vlas.

Na návrh advokátů zastavit stíhání jejich klientů Vlas pouze reagoval, že je to "svaté právo" každého obhájce. Dále odmítl spekulovat, jak celý případ nakonec dopadne.