Oba muži zažalovali v roce 2004 stát Kentucky za používání smrtících injekcí, které jsou podle nich kruté a porušují lidská práva. Výsledek kauzy by mohl ovlivnit způsob, jakým oba odsouzenci odejdou z tohoto světa. Podle jejich právníků Nejvyšší soud otázku způsobu popravy už přes sto let nerevidoval.  

"Je to pravděpodobně jeden z nejdůležitějších případů za poslední desítky let, který se vztahuje k trestu smrti," řekl právní zástupce David Barron.

Smrtící injekce je používaná ve všech 38 státech, které trest smrti praktikují, kromě Nebrasky, kde se lidé popravují na elektrickém křesle. Do těla odsouzence se vpravuje roztok, který obsahuje tří chemikálie. První má člověka zbavit vědomí, druhá paralyzuje všechny svaly kromě srdce. Třetí způsobuje zástavu srdce, a tím i smrt odsouzeného.

Kritici namítají, že tento způsob exekuce je často pomalý a bolestivý. Tím je porušen zákaz "krutých a nezvyklých trestů" formulovaný v americké ústavě.