Na počátku devadesátých let nalezli statici šířící se únavové lomy i korozi ocelových spojů. Ty byly opraveny, přesto byly od roku 1993 nařízeny každoroční inspekce. Důkladnou rekonstrukci však most neprodělal.

Hlavní mostní inženýr státu Minneapolis Dan Dorgan uvedl, že oprava ocelové nosné konstrukce by nebyla možná bez úplného odstranění vozovky. Protože se ale mostovka nepohybovala, statici se domnívali, že koroze nepředstavuje vážný problém.

Co se týká prasklin, navrhoval stavební úřad dvě alternativy - přidat ocelové pláty, které by oslabená místa vyztužily, anebo provádět hlubší inspekci poškozených oblastí. Dorgan zvolil druhou variantu. S inspekcemi začal v květnu. "Myslel jsem, že jsme udělali, co jsme mohli," uvedl Dorgan.

Poslední úplná inspekce z června 2006 ale ukázala, že únavové lomy v pilotech zasahujících do řeky, se objevily i v posíleném místě.

Minnesotský guvernér Tim Pawlenty, který nařídil okamžitou inspekci všech mostů ve státě uvedl, že se plánovalo nahrazení mostu novým. Neměl však informace, že je to nutné udělat okamžitě, ale že je ještě čas udělat to v budoucnosti.

Pád mohla způsobit i oprava

Ředitel Technologického institutu pro Severozápadní Univerzitu David Schulze ale vidí problém spíše v právě probíhajících opravách mostu, kde se vyměňoval povrch vozovky, montovalo ochranné zábradlí a nová světla. "Byl bych překvapen, kdyby to nemělo co do činění s projektem rekonstrukce," řekl. Na mostě byly těžké stavební stroje.

Vady ve struktuře má podle amerického federálního dálničního úřadu 70 000 tisíc z 600 000 amerických mostů.