ČR je prý jednou ze sedmi zemí, jejichž velvyslanci tento týden podepsali dopis adresovaný členům Kongresu. Vyjadřují v něm své námitky k dodatkům, jimiž byl na poslední chvíli změněn senátní návrh, který s rozšířením bezvízového programu počítal.

Přijaté změny v návrhu republikánského senátora George Voinoviche by patrně způsobily, že určitý počet zemí by asi o možnost zařazení do programu přišel. 

Úpravy se týkají stanovení počtu odmítnutých žádostí o vízum a nelegálních prodlužování pobytu jejich občanů v USA. Uchazečské země podle návrhu budou přijaty do bezvízového programu, jestliže se vejdou do stanovených počtů. ČR je jedním ze států, které by nejspíš i upravené podmínky splnily, přesto je proti zpřísnění.

"Jsme solidární s Polskem, Slovenskem, Litvou a dalšími zeměmi," citovala AP zástupce českého velvyslance ve Washingtonu Jaroslava Kurfürsta.

Evropské země tvrdí, že dodatky změnily povahu zákona

Sedm evropských zemí - Polsko, ČR, Maďasko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko a Slovensko - si údajně najalo lobbystickou firmu Dutko Worlwide, která má americké zákonodárce přesvědčit, že jejich námitky jsou oprávněné.

V dopise zaslaném tento týden členům Kongresu argumentují velvyslanci evropských zemí, že zákon má řešit bezpečnostní otázku. Nové dodatky v zákoně se však zaměřují na problém nelegálního přistěhovalectví.

Slyšení v Kongresu o tomto citlivém tématu ve vztazích mezi USA a Evropskou unií začne ve čtvrtek. Dosud do USA mohou bez víz jezdit pouze občané 15 členských států EU. Ze států, které k unii přistoupily od roku 2004, to platí jen pro Slovince, zbytek se týká starých členských zemí.