Čo Sung-hüa shledali psychiatři nebezpečným a soud mu nařídil léčení, ale Čo léčbu nikdy nenastoupil. [celá zpráva] Soud ani policie výkon rozsudku nevymáhaly a nekontrolovaly. Ačkoli by neměl mít možnost zbraně si legálně opatřit, koupil si Čo krátce před masakrem dvě pistole v obchodě se zbraněmi. V databázi se jeho jméno neobjevilo, protože s léčbou dobrovolně souhlasil, uvedl list USA Today.

Federální zákon zapovídá prodej zbraní lidem, které soud prohlásí za duševně nemocné a nařídí jim léčbu. Navzdory tomuto zákonu platnému po celých USA, 28 z 50 států unie údaje do databáze neposílá, uvedl mluvčí FBI Steve Fisher.

Virginie mezi ně nepatří, ale kvůli Čoově slibu, že léčbu sám vyhledá a podstoupí, nebyl rozsudek do databáze odeslán. Guvernér Tim Kaine už podle tisku tuto skulinu v předpisech odstranil.

Chybí až 90 procent záznamů o duševně nemocných

Počet záznamů v databázi FBI vzrostl z 90 000 v roce 2002 na 234 000 o tři roky později. Jim Kessler, místopředseda agentury Třetí cesta, která informace zveřejnila, ale tvrdí, že systém by měl obsahovat nejméně 2,6 milionu záznamů. Tento odhad je podle něho stále ještě pravděpodobně nízký, protože vychází ze sedm let starých oficiálních údajů statistického úřadu.

Skutečnost, že většina států data o mentálně nemocných do celostátního systému neposkytuje, považuje za problém i vlivná Národní asociace držitelů střelných zbraní (National Rifle Association) která prosadila v roce 2004 ukončení zákazu prodeje 19 typů poloautomatických ručních zbraní.

Státy údajně data do systému nezařazují z mnoha příčin, mimo jiné kvůli rozdílné interpretaci zákonů na ochranu osobních údajů či z byrokratických důvodů, kdy chybí automatické postupy k předávání záznamů do databáze FBI.