"Je to majetek, který patří všemu lidu a z něhož bude mít všechen lid i prospěch," řekl Chávez a dodal, že 16 farem bylo vyvlastněno proto, že byly nedostatečně produktivní.

Zábor půdy a vytváření kolektivních družstev je dalším krokem plánovaného přechodu k socialistickému společenskému zřízení, které Chávez vyhlásil na počátku ledna v době zahájení svého třetího prezidentského období. [celá zpráva]

Venezuelská vláda už pomáhá se zakládáním tisíců družstev, kde se podílí i na jejich financování. Stát ale nemá plnou kontrolu nad nemovitostmi nebo infrastrukturou, kterou většina družstev využívá. Návrh kolektivizace však počítá s tím, že družstevní majetek bude patřit státu. Bude se to mimo jiné týkat i farem, kde se o zisky dělí jejich vlastníci a správcové.

Chávez již za posledních pět let přerozdělil přes 1,9 miliónu hektarů půdy.

Potravinová produkce v zemi zaostává

Jeho kritici tvrdí, že tyto pokusy situaci venezuelského venkova zatím nezměnily. "Pokud chce pan Chávez opravdu pomoci chudým venezuelským zemědělcům, musí jim nabídnout technickou pomoc a vhodné financování, protože země bez investic nezačne rodit. Zatím vidíme jen prohlubující se nedostatek a růst cen," řekl vůdce opozice Alfonzo Marguina.

Ačkoliv má Venezuela bohaté zásoby ropy, z jejíhož prodeje jí plynou značné příjmy, dlouhodobě se potýká s nedostatkem základních potravin jako jsou mléčné výrobky, cukr či maso.