Watada loni v červnu veřejně odmítl jít bojovat do Iráku s vysvětlením, že tato válka je nemorální a nezákonná. Vědomě odmítl vyhnout se možným následkům tím, že by se prohlásil za odpůrcem války jako takové. Řekl totiž, že by šel bojovat do Afghánistánu. O Watadově osudu nyní ve vojenské základně Fort Lewis rozhodne porota, složená ze sedmi důstojníků.

Během přelíčení osmadvacetiletý poručík, který vstoupil do armádních řad v roce 2003 nepopřel, že odmítl jít do Iráku, ale tvrdil, že "aby zastavil nezákonnou a nespravedlivou válku, může se voják rozhodnout ji nebojovat."

Soud odmítl argumenty o nezákonnosti války

Soudce, podplukovník John Head odmítl povolat téměř všechny svědky obhajoby. Watadův obhájce Eric Seitz měl v úmyslu povolat několik expertů v oblasti mezinárodního a ústavního práva. Podle soudce by jejich svědectví bylo irelevantní, neboť otázka zkoumání legality irácké války nepřísluší vojenskému soudu. Líčení se má týkat výlučně neuposlechnutí rozkazu.

Obhajoba argumentovala, že Watada jednal principiálně, ale snažil se vyhnout střetu s armádou tím, že nabídl, že buď odejde z funkce, anebo bude ochoten bojovat kdekoliv jinde.

Vojenský soud také rozhodne, zda Watadovy kritické poznámky na adresu vlády a iráckého tažení mohly ohrozit věrnost, kázeň a morálku jeho vojáků. Obhajoba argumentovala ústavou chráněnou svobodu slova. Soudce však již dříve poučil porotu, že volnost ve vyjadřování důstojníků má své meze.

Před branami vojenské základny, ležící asi 70 kilometrů na jih od Seattlu, demonstrovaly přibližně dvě stovky Watadových přívrženců i odpůrců, kteří požadovali "vězení pro chytráka". V davu, který přišel obžalovaného poručíka podpořit, byl také hollywoodský herec Sean Penn. "Všechno v co doufáme je to, že případ donutí lidi se zamyslet," řekl Penn.

Podle Amnesty International byli už tři američtí vojíni odsouzeni k trestům 12 až 15 měsíců vězení za odmítnutí jít bojovat do Iráku.