Rozpočet je opět deficitní, ve fiskálním roce 2008 by se ale deficit měl mírně snížit na 239 miliard dolarů z letošních 244 miliard. S návratem rozpočtu k přebytku počítá Bush v roce 2012, tedy až tři roky po svém odchodu z prezidentské funkce. Bush se snaží snížit deficit omezením výdajů na zdravotní programy Medicare a Medicaid o 78 miliard.

Demokraté, kteří nyní ovládají obě komory Kongresu, však Bushův optimismus ohledně vývoje rozpočtu nesdílejí. "Prezidentův rozpočet je plný dluhů a podvodů, odtržený od reality a nadále vede Ameriku špatným směrem," prohlásil demokratický senátor Kent Conrad, který je předsedou senátního rozpočtového výboru.

Prezident jej obhajuje slovy: "Můj recept na vyrovnaný rozpočet odráží priority naší země v tomto okamžiku její historie; obranu domoviny a boj s terorismem, zachovávání silné ekonomiky s nízkými daněmi a udržování rozpočtu pod kontrolou."

Střety o válku v Iráku

Vysoké výdaje na obranu, činící více než pětinu celé částky, jsou dány tím, že jsou prvně do rozpočtu zahrnuty výdaje na válku v Iráku, které se doposud schvalovaly jako dodatečné a nebyly součástí schváleného rozpočtu. Armáda tak dostane o 24 miliard dolarů více než ve fiskálním roce 2007. V současné době však demokraté ovládající Kongres dávají najevo, že nemíní podporovat Bushovu politiku v Iráku, kam chce poslat dalších 21 000 vojáků. Protože mu nemohou zabránit v jejich vyslání, chtějí zablokovat další výdaje na válku.

Vzhledem k vývoji situace na válečném poli je však možné, že bude Bush Kongres i tak žádat o schválení dodatečných výdajů.

Republikánští senátoři se také snaží zabránit demokratům v uplatnění opatření, která by blokovala vyslání dalších vojáků do Iráku. Chtějí zabránit schválení rezoluce, vyjadřující nesouhlas s vysláním dalších 21 000 vojáků do válkou zmítané země a podmínit je zlepšením bezpečnosti v zemi.