Nikdy nevyužitý výcvikový tábor pro policisty s plaveckým bazénem velikosti olympijského závodiště je jeden z případů zmiňovaných v čtvrtletní aktualizované zprávě Stuarta Bowena, hlavního inspektora úřadu pro obnovu Iráku. Miliardy rozpočtových peněz přitom údajně zůstávají neproinvestovány.

"Bezpečnostní situace se nadále horší, brzdí pokrok při obnově ve všech odvětvích a ohrožuje veškerou snahu po nápravě", hovoří se ve 579 stránkové zprávě.

Auditor vyjadřuje "závažné znepokojení" z dosavadního způsobu, s jakým irácká vláda nakládá s rozpočtovými dotacemi. Zemi souží korupce a bezpečnost dopravního systému je vratká, pokračuje se dál ve zprávě.

Některé peníze nebyly vůbec investovány, jiné byly promrhány. Tak například nákup obrněných aut, neprůstřelných vest a komunikačních prostředků nemůže být vyúčtován kvůli pochybným směnkám.

Zpráva rovněž poukazuje na pokračující vysokou míru nezaměstnanosti, která přispívá ke stupňujícím se násilnostem v zemi. Závěry auditora potvrzují, že hlavní výzvou pro iráckou vládu nadále zůstává posílení právního a bezpečnostního systému. "Spojené státy v této oblasti utratily miliardy, dosud ovšem s pouze omezeným úspěchem", tvrdí auditor.