Vrcholná schůzka NATO se uskuteční 28. a 29. listopadu, účastnit se jí budou představitelé 26 zemí, ČR bude zastupovat prezident Klaus. Na summitu by měli politici hovořit mimo jiné o dalším rozšiřování aliance. Podle Schafferova vyjádření se však v Rize NATO nerozšíří, i když na vstup do NATO čeká mj. Gruzie, Makedonie či Chorvatsko.

"I když neočekávám, že rižský summit vydá skutečná pozvání k členství, nepochybuji, že vyšle silný signál, že dveře NATO zůstávají otevřené pro země, které jsou schopny splnit odpovědnost vyplývající z členství. Až budou uchazečské státy připraveny, bude NATO ze své strany připraveno splnit svůj vlastní závazek. Rozšiřování Aliance je úspěšný projekt. Pomohlo ukončit rozdělení Evropy a vytvořit mnohem větší stabilitu jak na starém kontinentě, tak kolem něho," uvedl Scheffer.

V rozhovoru Scheffer zmínil také problém nedostatečných výdajů členských zemí na obranu: "Pouze sedm z 26 států dává na obranu dvě a více procenta HDP. Budu nadále připomínat členům, a to i na summitu v Rize, že NATO je o sdílení rizik a odpovědnosti. A že bezpečnost není levná. Nová rizika a hrozby naší bezpečnosti kladou na ozbrojené síly velké nároky, a proto i na obranné rozpočty všech 26 členských zemí - velkých i malých. Všichni spojenci přitom čelí výzvě modernizovat své síly."

NATO chce uspět v Afghánistánu

Klíčovým tématem ale bude mise NATO v Afghánistánu, kde vojáky aliance zaskočil tvrdý odbor bojovníků Tálibánu, takže muselo žádat o vyslání posil.

Právu to potvrdil i Scheffer: "Budeme se zabývat především našimi misemi v Afghánistánu a Kosovu a potvrdíme odhodlání dosáhnout tu úspěchu. I když boje na jihu Afghánistánu byly občas prudší, než se přepokládalo, jednotky NATO prokázaly, že jsou s to vypořádat se s ohnisky tálibánského odporu. Velitel mise ISAF (mezinárodní bezpečnostní mise pod velením NATO - pozn. red.) má k dispozici potřebné síly ke splnění úkolu - nyní je to 31 tisíc vojáků z 37 zemí, což jasně dokazuje šíři odhodlání spojenců a partnerů. Přesto přetrvávají problémy. Teď, když je mise plně obsazena, bychom mohli dokázat více. Budu dál vyzývat země, aby vyplnily existující mezery."

Celý rozhovor otisklo pondělní Právo.