Jako obvykle v EU to bude remíza, s níž bude málokdo spokojen. Po poslední salvě návrhů změn a doplňků ze čtvrtečního dopoledne předložil předseda Valéry Giscard d'Estaing lehce modifikovaný text sporné pasáže týkající se institucí EU. Nejpozoruhodnější novinkou mezi nimi je právo zákonodárné iniciativy pro občany - Evropská komise by se povinně musela zabývat návrhem zákona, který by požadoval více než milión lidí z určitého počtu zemí. V EU o 25 členech bude 450 miliónů lidí.

Zástupce české vlády, náměstek ministra zahraničí Jan Kohout jednal ve čtvrtek v noci s dalšími "podobně smýšlejícími" představiteli vlád malých zemí o tom, co dělat, zůstane-li návrh nezměněn. Praze se nelíbí uspořádání institucí EU, které dává přílišné pravomoci Radě EU a velkým státům v ní. Měla by tudíž být ve skupině, která si vyhradí právo text otevřít na mezivládní konferenci.

Takový postoj by umožnil premiérovi Vladimíru Špidlovi se kriticky ozvat na nadcházejícím summitu v řeckém Chalkidiki, kde bude návrh ústavy hlavním bodem programu. Z reakcí různých zástupců však nebylo jasné, kolik zemí bude na téže lodi; vznikal dojem, že jednota šestnácti "podobně smýšlejících" se začíná drolit.

Podle senátora Josefa Zieleniece směřuje Konvent navzdory všem neshodám k většinovému konsensu. Návrh ústavy, kterou schválí, nebude "strhujícím textem, jaký by si Evropa zasloužila", ale spíše "pracným kompromisem". Opět se ukáže, že EU je velmi složitý mechanismus, pro který se obtížně nachází jednotná vize. "Nicméně se zdá, že vznikl základ, který by mohl být rámcem evropského ústavního systému."