Domnívají se, že i přesto, že smluvní vztahy se musí přizpůsobit požadavkům EU, měly by být zachovány nadstandardní vztahy při přechodu hranic. Svoboda se domnívá, že takové podmínky, jaké jsou dnes např. mezi Německem a Rakouskem, kdy turista přechod hranic prakticky nepocítí, nastanou do několika měsíců či jednoho až dvou let po našem vstupu do EU.

Svoboda řekl, že se také dotkli otázky migrace Romů. Zvláštní skupiny, které začaly o tomto tématu jednat pod vedením obou místopředsedů vlád Czakiho a Mareše, však ještě nedospěly k žádným závěrům. Na závěr svého jednodenního pobytu v Bratislavě se Svoboda sešel také s prezidentem Rudolfem Šusterem a neplánovaně i s ministrem obrany Šimkem.