"Udělali jsme velký krok ke konečnému cíli tedy k omezení utrpení zvířat, aniž by se přitom ohrozilo zajištění ochrany zdraví spotřebitelů," komentoval rozhodnutí parlamentu eurokomisař Erkki Liikanen. Podle směrnice musí kosmetické firmy členských států EU do šesti let nahradit testy nezávadnosti svých výrobků, dosud prováděné na zvířatech, jinými zkouškami. Testy spojené se zkoumáním toxicity produktů a jejich vlivu na vyvolání rakovinových onemocnění musí být nahrazeny do deseti let. Na kosmetických firmách je nyní najít zmíněné alternativní způsoby zkoušek. Dosud jsou vědecky uznány tři testy, Unie žádá stanovení nejméně deseti dalších.