Největší ropný pás je podle odhadů asi 50 metrů široký a čtyři až pět kilometrů dlouhý. Dalším dílčím pozitivem ve složité situaci je fakt, že se podařilo zastavit únik nafty z vraku, který momentálně leží necelých 70 metrů pod mořskou hladinou. Loď měla s sebou celkem 1800 tun paliva; kolik jej přesně vyteklo do moře však zatím není zcela jisté. Zbytky paliva, které jsou stále ještě v lodi na dně moře, budou z nádrží vyprázdněny po víkendu - odčerpání by mělo trvat přibližně týden.

Situaci ovlivňuje vítr

"Vypadá to, jako kdyby se ropa vždy večer potápěla pod hladinu a dopoledne druhého dne na ni zase vyplouvala," řekl Lars Sjöholm z pobřežní ochrany ve švédské Karlskroně. Radost ze zmírněného nebezpečí však ještě nemusí být konečná; nová změna směru větru může situaci znovu mnohem víc zkomplikovat.

Loď se potopila po srážce

Čínská obchodní loď o výtlaku 70 tisíc tun se potopila v sobotu odpoledne po srážce s polským, avšak na Kypru registrovaným plavidlem. Příčinou kolize byl podle první předběžné zprávy dánských vyšetřovatelů lidský faktor - žádné závady na řídicím ani navigačním systému totiž nebyly zjištěny. Na palubě ztroskotaného plavidla bylo velké množství průmyslových hnojiv, která však nejsou ekologicky příliš nebezpečná.

Úřad pro námořní dopravu ve Švédsku již navrhl opatření, podle nichž by mělo být moře v postižené oblasti rozděleno do dvou pruhů tak, jako je tomu například na dálnicích - tak, aby se protijedoucí plavidla nemohla vůbec potkat. Podobný systém již funguje například v dánsko-švédské úžině Öresund poblíž mostu, který od roku 2000 spojuje přes moře obě tyto země. Návrh však musí schválit také mezinárodní námořní organizace IMO.

Znečištěno 10 km pláží

Nejviditelnějším následkem ropného neštěstí tak prozatím zůstává znečištění více než 10 kilometrů atraktivních pláží na východním pobřeží nejjižnějšího švédského kraje Skane. Ropná skvrna postihla také jednu chráněnou oblast a tamní ptačí sídliště, avšak podle odborníků jsou její následky mnohonásobně milosrdnější, než by tomu bylo v případě havárie některého z proplouvajících ropných tankerů.