Smutečního obřadu se vedle mnoha bosenských i mezinárodních politiků zúčastnili také hlavní žalobkyně Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY) Carla del Ponteová a zvláštní vyslanec OSN Diego Arria. "Srebrenica je pro OSN symbolem největší hanby," uvedl při pondělní diskusi u kulatého stolu Arria.

V závěru smutečního obřadu spočinulo více než pět stovek uren s pozůstatky zavražděných u dalších téměř dvou tisíc těl obětí, pohřbených v Potočari od roku 2003, kdy byl speciální hřbitov pro válečné oběti otevřen.

Ztížená identifikace těl

Pohřbívání obětí tragédie, jež se udála již před 11 lety, probíhá postupně, protože úřady mají těžkosti s identifikací těl obětí, které byly vyzdviženy z více než 60 hrobů. Brzy poté, co mezinárodní společenství odhalilo krvavé události ve Srebrenici, totiž bosenskosrbští vojáci zničili původní masové hroby a zbudovali nové.

Forenzní experti tak do dneška identifikovali za pomocí analýz DNA pouhých 2600 těl z celkového počtu 7 tisíc saků plných zbytků těl zavražděných. Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii klasifikoval v dubnu 2004 události v Srebrenici jako genocidu.

Největší odpovědnost za ni podle ICTY nesou tehdejší předáci Radovan Karadžić a Ratko Mladić, kteří byli z genocidy obviněni, ale před spravedlností se jim daří unikat. [celá zpráva]