Sušena Rezá Paulová ze zdravotní nadace jihoindického státu Karnátaka řekla, že prostitutky si kladou pro obdržení karty velmi specifické požadavky. Žádají například, aby slevy platily i v obchodech se sárí. "Je pro ně důležité, jak vypadají," vysvětlila.

Slevy se týkají karátakského města Maisúr a budou vydány 500 ženám. Majitelé tamních obchodů a restaurací nejdříve odmítali zapojení do projektu s prostitutkami, ale nakonec uznali, že tím získávají 500 stálých zákazníků, kteří budou v jejich podnicích pravidelně utrácet.

Rezá Paulová poukázala také na to, že slevy, které jsou v podobě bankovních kreditních karet, zvedají prostitutkám sebevědomí. "Říkají mi, že takové karty vlastní jenom bohatí. To, že je mohou používat i ony, je naplňuje pýchou a sebedůvěrou," řekla manažerka projektu.