Podle průzkumu agentury YouGov  77 procent respondentů Bushe považuje za "špatného" či dokonce "mimořádně špatného" politika a jen 16 procent Britů si o něm myslí, že je to "velký vůdce" a že "docela ujde".

Negativní názor na Bushe vyplývá i z toho, že 65 procent Britů je přesvědčeno, že jeho činy mají za následek menší jistotu světa. Opačný názor má 22 procent lidí je naopak přesvědčeno, že díky Bushovi je na světě lépe. Jen 15 procent respondentů zastává názor, že Bush skutečně usiluje o to, aby svět byl demokratičtější; dalších 72 procent má za to, že Bush dělá jen to, co je v zájmu USA, 58 procent Britů považuje Spojené státy za "v podstatě imperialistickou mocnost".

Jen 11 procent Britů vnímá Spojené státy jako symbol naděje pro svět. opačný názor má 77 procent respondentů, když 12 procent nemá žádný názor. Malou nebo žádnou důvěru ve schopnost Spojených států řídit rozumně současné problémy světa má 83 procent účastníků ankety, kdežto opak si myslí pouze 12 procent lidí.

Nadále však přetrvává kladný vztah Britů k Američanům, 70 procent respondentů prohlásilo, že má obyvatele USA hodně či docela rádo, zatímco jen 21 procent Američany příliš nemiluje, nebo je nemá vůbec v lásce.