Dálnice je včetně tunelu pod průsmykem uzavřena  od 31. května, kdy se na vozovku sesulo kamení a zemina ze strmého svahu. Jeden velký balvan přitom rozdrtil projíždějící osobní auto, v němž zabil německý manželský pár; další vozy byly poškozeny. [celá zpráva]

O dva dny později se poblíž sesula další část kamenitého svahu a úřady dospěly k závěru, že záležitost je třeba řešit zásadním způsobem. Všechny nestabilní části skály v zářezu, kterým je v daném úseku dálnice vedena, musely být odstraněny a svah stabilizován.

Odstřel skály se za značného zájmu v bezpečné vzdálenosti stojících diváků uskutečnil v pátek dopoledne. Podle prohlášení ženistů proběhla akce přesně podle očekávání a po odklízecích a zpevňovacích pracích bude na dálnici přes Gotthard obnoven provoz co nejdříve.

Švýcarsko již začátkem června vyzvalo sousední země - Francii, Itálii, Německo a Rakousko - aby se dohodly na systémech náhradní dopravy pro případy havárií na hlavních tazích přes Alpy v severojižním směru.