Zákon, který před měsícem již schválilo Národní shromáždění, odbourává automatické přidělování státního občanství po desetiletém pobytu, byť nelegálním, na území Francie. Příchod příbuzných imigranta pak úřady povolí až poté, co dotyčný prokáže, že rodina je finančně zajištěna a má kde bydlet.

Udělování povolení k dlouhodobému pobytu má být napříště vázáno na odpovídající znalost francouzského jazyka a závazek respektovat zákony, zejména pak ty, které zakotvují rovnoprávnost mezi pohlavími a laický charakter republiky.

Senátoři asi stovkou pozměňujících doplňků poněkud zmírnili verzi zákona, kterou již odsouhlasili poslanci dolní parlamentní komory. Na definitivní verzi normy bude nyní pracovat dohadovací komise zástupců Národního shromáždění a Senátu.

Ve Francii s téměř 60 milióny obyvatel žije přes pět miliónů přistěhovalců a jejich potomků, kteří přišli zejména z jejích bývalých kolonií v Africe.

Francouzům se přitom dodnes nepodařilo imigranty plně integrovat, což nezřídka vede k sociálním výbuchům. Jejich zatím posledním projevem byly loňské nepokoje na předměstích, kde přistěhovalecká komunita většinou žije. [celá zpráva]