Náměstí se dosud jmenovalo prostě Parvis Notre-Dame, tedy Předchrámí Notre-Dame. Historický název ale nezmizí - prostranství před chrámem se teď bude jmenovat Parvis Notre-Dame - place Jean Paul II (Předchrámí Notre-Dame - náměstí Jana Pavla II.).

Změnu navrhl pařížský socialistický starosta Bertrand Delanoë, ale už záhy po smrti polského papeže přišli s tímto návrhem i radní za konzervativní vládní Svaz pro lidové hnutí (UMP). Na námitky některých levicových radních Delanoë řekl, že sice konzervativní názory Jana Pavla II. nesdílel, ale že tento papež byla tak významná osobnost, že si tuto poctu zaslouží.

Delanoë poukázal hlavně na to, že Jan Pavel II. zahájil dialog katolíků s židy, odsoudil hrůzy holokaustu, prokázal otevřenost ducha vůči muslimům a přispěl k prosazování svobody v Evropě. "A co je nejdůležitější, nikdy nezaštiťoval ty, kdo využívali náboženství jako záminky ke krytí válek," dodal starosta.

Jan Pavel II. zemřel loni 2. dubna. Už krátce poté byl zahájen proces jeho blahořečení, což je předstupeň k případnému prohlášení za svatého.