"Nedostanete stany ani pomoc. Jestli chcete demonstrovat, tak to udělejte a uvidíte," odpověděl lidem, kteří na něj křičeli, aby odjel, protože jej prý nepotřebují. Podle místního tisku nespokojenci ministrovo vozidlo při jeho pondělní návštěvě postižených oblastí kamenovali.

Ministerstvo vnitra současně vydalo zákaz pořádat neoficiální sbírky v očividné snaze zabránit muslimským radikálům, aby ve zdevastovaných městech vzali pomoc postiženým na svá bedra, jak tomu bylo při různých katastrofách již v předchozích letech.

Naděje na přežití jsou u konce

Záchranáři mezitím již zastavili vyhledávání lidí pod sutinami zřícených domů s odůvodněním, že naděje na přežití je již minimální. Úřady proto již neváhají nasazovat k odklízení trosek těžké mechanismy.

Zdravotnické týmy v terénu naproti tomu zintenzívnily svou činnost s cílem předejít vypuknutí průjmových či jiných epidemií, zejména cholery. Příznaky infekcí se zatím neobjevily, jejich rozšíření však hrozí hlavně v provizorních táborech zřízených pro obyvatele, kteří při zemětřesení ztratili střechu nad hlavou.

Vláda rovněž přislíbila, že nechá prošetřit, do jaké míry je na vině vysokého počtu obětí nerespektování technických norem při výstavbě domů. Ministr stavebnictví Mohamed Nadir Haminíd již vytvořil příslušnou komisi. Úřady evidují 2217 mrtvých a přes devět tisíc zraněných, avšak další stovky osob jsou pohřešovány.