Na mamutí stavbu, po Velké čínské zdi druhé dílo lidských rukou, které je vidět z vesmíru, se od pátku pojedou podívat tisíce hrdých a zvědavých Číňanů. K vodnímu dílu se už nyní pořádají speciální autokarové zájezdy.

Přehrada však nemá jen dodávat elektrickou energii i pro Šanghaj, ale má zamezit i ničivým záplavám, které jen v minulém století zabily téměř půl miliónů Číňanů.

Námitky ekologů

Dílo má řadu odpůrců zejména mezi ekology a obhájci lidských práv. Ekologové se obávají, že může změnit klimatické poměry ve střední Číně. Panují také obavy, že nádrž bude zadržovat jedovaté splašky, z horních toků řeky, protože Čína dostatečně nedbá na čistotu vypouštěných vod. Stačí vzpomenout na loňský úniky benzenu, kdy se bez pitné i užitkové vody museli obejít obyvatelé Charbinu. [celá zpráva] Nádrž také může bránit tomu, aby řeka přinášela částečky půdy do úrodné oblasti dolního toku řeky, jako se stalo po vybudování asuánské přehrady na Nilu.

Voda přehrady navíc zalila cenná archeologická naleziště a 15 tisíc obcí. Přestěhováno bylo 1,3 miliónu lidí, často do oblastí, kde je půda mnohem méně úrodná.

Přehrada však už loni ukázala svoji pevnost, když odolala letním záplavám. Jisté nebezpečí představuje pouze jako terč teroristického útoku. Proto je pečlivě střežena.