Podle dobře informovaného zdroje schválí komisaři v úterý ve Štrasburku hodnocení Rumunska, Bulharska i shrnující zprávu o obou zemích. Podle ní Evropská komise věří, že bulharská a rumunská vlády budou provést v příštích měsících splnit předepsané kroky. Pokud by to však nedokázaly, EK navrhne členským státům, aby vstup odsunuly o rok.

Zpráva také varuje, že ani po přijetí do EU v lednu 2007, nemusí oba státy z unie dostat peníze. Zatím totiž nezřídily platební agentury, které se starají o správu zemědělských dotací. Bulharsko nemá ani systém nakládání se subvencemi z regionálních fondů.

Podle komise musí Rumunsko odstranit čtyři závažné nedostatky a Bulharsko šest. Hůře na tom jsou Bulhaři, po nichž komise chce, aby dosáhly hmatatelných výsledků při potírání korupce, podvodů a v boji proti organizovanému zločinu. [celá zpráva]

Případný odklad vstupu Bulharska o rok musejí členské země schválit  jednomyslně, u Rumunska, kterému zbývá vyřešit technické problémy, by stačila kvalifikovaná většina. EU může vůči oběma zemím spustit také sérii ochranných opatření, které omezí jejich účast v některých oblastech společného počínání.