Počet popravených osob meziročně klesl o více než třetinu. V roce 2004 bylo s posvěcením státu popraveno 3797 lidí. Nejvíce rozsudků smrti připadlo na čtyři země - Čínu s 1770 nahlášenými případy, Írán s 94, Saúdskou Arábii s 86 a Spojené státy se 60 popravami. Nově odsouzených k smrti bylo loni 5186 lidí.

"Vzedmula se globální vlna proti trestu smrti a ta nám nechala jen tvrdé jádro zemí, které ho stále uplatňují," citovala agentura AP Pierse Bannistera, který pomáhal zprávu sestavit. "Vlády naslouchají argumentům odpůrců trestu smrti a také roste přesvědčení, že je to porušení lidských práv," dodal.

Podle dokumentu AI zrušilo v roce 1977 tresty smrti za všechny zločiny jen 16 zemí. Do roku 2005 jich bylo už 88, ale od praxe poprav upustilo oficiálně i neoficiálně celkem 122 států.

Naposledy trest smrti zrušily Libérie a Mexiko. Dalších 11 států připouští nejvyšší trest jen výjimečně jako v případě válečných zločinů, konstatuje zpráva.

V Číně lze popravit za daňový únik

Upozorňuje také na to, že mnohá čísla jsou jen přibližná, protože Čína odmítá zveřejnit úplné oficiální statistiky o popravách a Vietnam je odsunul do položky utajované. V Číně je ukládán trest smrti za 70 zločinů. Člověk tak může být popraven třeba za daňový únik.

V Saúdské Arábii se popravují lidé, kteří o rozsudku nejsou informováni, a další vyslechli rozsudek v řeči, které nerozumějí. Írán byl podle zprávy jedinou zemí, která v roce 2005 přikročila k popravě asi osmi lidí za činy spáchané ještě v nezletilosti. Dva popravení mladiství byli dokonce mladší osmnácti let.

Spojené státy zastavily popravy mladistvých teprve v březnu 2005. "Fakt, že Spojené státy jako hlavní vykonavatel poprav mladistvých s touto praxí skoncovaly, by mělo být jasným signálem pro ty státy, které stále popravují děti. Tuto barbarskou praxi je nutno zastavit," požaduje AI.

Zpráva dále připomíná špatné zacházení s odsouzenci na smrt v mnoha zemích. V Bělorusku a Uzbekistánu úřady nesdělují vězňům ani jejich rodinným příslušníkům datum popravy a ani jim neoznamují, kde budou jejich těla pochována.

V Japonsku bylo k trestu smrti odsouzeno několik lidí, kteří kvůli špatnému zacházení křivě vypovídali o zločinech, které nespáchali, dodala zpráva.