Bush navštíví na přelomu května a června Polsko, Rusko a francouzský Evian, kde se bude konat summit sedmi ekonomicky nejvyspělejších zemí světa a Ruska.

Naši partneři v Evropě brání úsilí vymýtit hlad v Africe pomocí plodin, které by dramaticky zvýšily produktivitu, kritizoval Bush. "Blokují všechny nové plodiny kvůli nepodloženým a nevědeckým obavám," řekl. "Mnoho afrických zemí kvůli tomu neinvestuje do biotechnologií v obavě, že by jejich produkty měly uzavřený přístup na evropské trhy.

USA: Jezte GMO potraviny, nebo vás budeme žalovat

USA plánují žalobu proti Evropské unii, pokud rychle neotevře své trhy geneticky pozměněným plodinám. EU na ně zavedla moratorium vzhledem ke značnému odporu evropských spotřebitelů. Američtí farmáři, kteří chtějí prodávat geneticky modifikované plodiny na cizí trhy, mají velký zájem na výsledku tohoto sporu, napsala agentura AP.

Unie se GMO dlouho bránila

EU se od 2. půlky 90. let ostře stavěla proti zavlékání GMO potravin a podobných experimentů do jejího potravinového řetězce. Po vlně hysterie spojené s vyřazením určitých produktů například z nabídky obchodních kolosů Carrefour, Tesco a společnosti Unilever nyní ale Brusel hledá cestičky, jak potraviny vyrobené z transgenních surovin uvést na trh i na Starém kontinentě.

Rozsah pokusů v jednotlivých členských zemích totiž dávno přerostl snahy Spojených států a rozvojového světa. Jen ve Velké Británii se nyní GMO pokusně pěstuje na více jak 270 farmách. Plodiny se osvědčily, testy úspěšně proběhly. Chybí jediné - schválení v parlamentech jednotlivých zemí a jasný postoj k "problému" přicházející z Bruselu.

Dobytek je krmen GMO kukuřicí

Do ožehavého kroku se zatím ale ani Unii, ani dílčím státům patnáctky nechce. Bariéra odmítnutí GMO byla v EU zbudována příliš důkladně. Její zborcení už dávno nevyžaduje jen názory odborníků, biologů a genetiků, ale přináší v sobě nepopulární politický počin. Na druhou stranu na legalizaci plodin tlačí značně zemědělci, jimž pěstování GMO plodin prokazatelně přináší větší zisky.

Geneticky upravené organismy se do řetězce už stejně dávno dostaly, a to prostřednictvím dovozu, mimo jiné upravené kukuřice z USA a sóji z Argentiny. Zmíněné plodiny se běžně používají například jako krmiva pro zvířata, nebo jako příměsi do nejrůznějších potravin.          

ČR zatím GMO prosté

V ČR ze zákona platí, podobně jako v EU, povinnost označit produkt vyrobený z transgenních plodin. Spotřebitel se ale zatím s výrazným značením na pultech v obchodech nesetkává. Výrobky se u nás prakticky, s výjimkou sóji, neprodávají. Zatímco v Unii jsou krávy krmeny často geneticky pozměněnou kukuřicí z USA, české zemědělství vyprodukuje této plodiny dostatek pro uživení všech u nás chovaných zvířat.

Po otevření trhu spojeným se vstupem ČR do EU však přijde radikální změna. Bude záležet jen na kupujících, zda dají přednost zpravidla levnějším GM potravinám, nebo výrobkům tzv. geneticky čistým.