Bratislavští lékaři nevyloučili, že se jejich protest rozšíří na celé Slovensko, protože mezi zdravotníky vrcholí nespokojenost se zdravotnickou reformou. Podle lékařů měla mimo jiné za důsledek pokles reálných mezd ve zdravotnictví.

Vláda Mikuláše Dzurindy už lékařům vzkázala, že jejich platy bude řešit až příští vlády, která vzejde s červnových předčasných voleb. "Slovenská ekonomika zatím neumožňuje, aby do zdravotnictví plynulo víc peněz," prohlásil premiér Dzurinda.

Minulý týden se Dzurinda pokusil osobně uklidnit nespokojené zdravotníky. Byl však neúspěšný. Zdravotníci ho vypískali a na konci shromáždění lékaři směrem na Dzurindu házeli své bílé pláště se slovy: "To máte pro ukrajinské lékaře, co tady budou léčit po nás."