Bush dále uvedl, že nepodporuje, aby ilegální imigranti rychle získali americké občanství, ale slíbil, že se pokusí prosadit pracovní povolení. To by mělo řešit problém se stovkami Mexičanů, kteří kvůli šanci pracovat v USA bez povolení překračují hranici.

USA jsou ze strany Mexika tvrdě kritizovány, že míní postavit zeď na hranicích s Mexikem, aby tudy nemohly přicházet ilegální imigranti. [celá zpráva] Mexiko naopak pro ně  vydává mapy a nechává zřizovat stanice s vodou, aby neumírali při pokusech překročit hranici. [celá zpráva]

Bush slíbil, že nebude jen posilovat ochranná opatření, jež se nemají týkat pouze hranic, ale mají být uplatněna v celé zemi. Kompenzovat by je měl program udělování pracovních povolení. Neuvedl však, kdy by měla být přijata tato reforma, protože musí projít Kongresem, kde ji odmítnou skalní konzervativci.

Také mexický prezident uvedl, že chce bezpečnou hranici: "Chceme ji pro dobro našich lidí i dobré vztahy se Spojenými státy." Vyloučil však, že by Mexiko zasáhlo proti lidem, kteří chtějí překročit hranici: "Nemůžeme porušit právo lidem svobodně se pohybovat v naší zemi."