"V dané situaci už nemohu vést seriozní zahraniční politiku a rozhodla jsem se odstoupit," oznámila Freivaldsová ve Stockholmu. Premiér Göran Persson rezignaci přijal: "Bylo to její rozhodnutí."

Freivaldsová bleskově zakročila proti internetové stránce extremistického sdružení, na němž byly zveřejněny problematické karikatury proroka Mohameda. Chtěla svou zemi vyvarovat stejného tlaku, jakému byly po publikování stejných kreseb vystaveny sousední Dánsko a v o něco menší míře i Norsko  Třebaže zákrok splnil účel, byl v rozporu se švédskou ústavou. Freivaldsová původně popírala, že by jej iniciovala, ale média odhalila její účast.