Tři maskovaní muži v džípu prorazili závoru a projeli těsně k letadlu, z jehož nákladního prostoru byla právě vykládána zavazadla a v němž dosud byli pasažéři. Zločinci se zmocnili pytlů s penězi, které se překládaly do obrněného automobilu bezpečnostní služby Securitas, a ujeli. Množství uloupených peněz zatím nebylo upřesněno.

Záhy poté byla v chodbě u výstupu z téhož letadla nalezena podezřelá  taška, kterou tam zřejmě zanechali rovněž pachatelé loupeže, a byl vyhlášen  bombový poplach. Policie nařídila částečnou evakuaci a dočasné zrušení  všech odletů do zahraničí z tohoto letiště. Domácí spoje nebyly nijak omezeny. Letiště také přijímalo přistávající stroje.

Pachatelé při odjezdu sypali na cestu za sebou hřebíky, aby ztížili pronásledování. Po několika kilometrech spálili auto, jež při loupeži  použili, a totéž zopakovali i s druhým vozem. Pátrání po nich je zatím  bezvýsledné.