"Domnívám se, že ptačí chřipka už dorazila na Slovensko. Jistotu budeme mít až po podrobné analýze ve specializované laboratoři ve Velké Británii," uvedl Simon.

Přesnou specifikaci, zda se jedná o vir H5N1 nebo o jiný druh viru, oznámí britská laboratoř do pátku. Podezřelé vzorky pocházejí z morčáka bílého, který uhynul v areálu bratislavského podniku Slovnaft a ze sokola stěhovavého, kterého našli u starého koryta Dunaje v Gabčíkovu.

"S okamžitou platností jsme zřídili tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo pozorování kolem obou míst, kde jsme uhynulé ptáky nalezli," oznámil ministr.

Na tomto území se zakazuje přemísťování drůbeže a ptactva chovaného v zajetí, soustřeďování ptactva a lov ptáků. Proběhne tam sčítání chovů drůbeže a ptactva v domácnostech. Nařizuje se povinnost nahlašování jakýchkoli změn zdravotního stavu chovaného ptactva na regionální veterinární a potravinové správy. Domácí chovy musejí být uzavřeny, aby se zamezilo kontaktu s volně žijícím ptactvem.