Teherán sdělil, první odpovědí Íránu bude obnovení procesu obohacování uranu. Tajemník íránské Vrchní národní bezpečnostní rady uvedl, že rozhodnutí bylo politicky motivované. Zopakoval, že tento krok představuje konec diplomatických jednání o problému. Teherán rovněž pohrozil, že omezí spolupráci s MAAE a nebude hledat žádný kompromis ohledně obohacování. Ve hře byla možnost, že by se uran obohacoval v Rusku

Kompromis USA a Egypta

Schválení rezoluce umožnila noční kompromisní dohoda mezi delegacemi USA a Egypta. Podle těchto informací Američané akceptovali požadavek Egypta a dalších rozvojových zemí, aby v rezoluci byla zmíněna zóna bez jaderných zbraní na Blízkém východě. To je nepřímý odkaz na předpokládané vlastnictví jaderných zbraní Izraelem.

Příslušná pasáž rezoluce uvádí, že "vyřešení íránské otázky by přispělo k celosvětovému úsilí o nešíření jaderných zbraní a o vytvoření zóny bez zbraní hromadného ničení na Blízkém východě, včetně jejich nosičů".

Snaha o konsensus

Delegace USA a západoevropských zemí měly již před čtvrtečním zahájením mimořádného zasedání rady guvernérů MAAE zajištěnu většinovou podporu rezoluce, v jednáních však usilovaly o to, aby tato většina byla co nejpřesvědčivější. Rusko a Čína si vyhradily, že ji podpoří jen v případě, že nebude obsahovat sankce do březnovým řádným zasedání rady guvernérů MAAE.

Přesto se Írán ohradil, že rezoluce nevyjadřuje mínění mezinárodního společenství.

Rezoluce vyzývá Írán, aby zmrazil obohacování uranu a související aktivity, , aby zvážil zastavení výstavby těžkovodního reaktoru, který může být zdrojem plutonia pro výrobu zbraní a aby ratifikoval dohodu umožňující agentuře rozsáhlejší inspekce. Vyjadřuje znepokojení nad možností zneužití programu k výrobě jaderných zbraní, poukazuje na porušování závazků, které na sebe Írán vzal, včetně smlouvy o nešíření jaderných zbraní, a požaduje předání záležitosti k posouzení Radě bezpečnosti OSN. Ta by mohla případně rozhodnout o vyhlášení mezinárodních sankcí vůči Teheránu, to ovšem bude trvat měsíce.