Podle jeho informací lékaři poskytovali výzkumníkům mozky duševně nemocných pacientů k pokusům bez svolení rodin zesnulých v letech 1970 - 1999 a 24 000 takto nelegálně odebraných mozků je stále uloženo v britských nemocnicích a univerzitách. Mozky tak tvoří polovinu všech orgánů zakonzervovaných pro další výzkum.

Britští ministři se připravují změnit od letošního léta zákony, aby zabránili dalšímu podobnému zneužívání orgánů a potrestali lékaře, kteří regule zákona překročí. V současné době nesmí patolog odebrat orgány a uchovat je pro výzkum, pokud k tomu nemá výslovný souhlas příbuzných. Ale zákon o nakládání s lidskými tkáněmi (Human Tissue Act) nemá sankce pro lékaře, kteří toto nařízení nedodrží.