Lékaři pomohli podle časopisu  Palliative Medicine (Utišující lékařství) v roce 2004 nelegálně zemřít 2865 osobám, tedy půl procentu z tehdy registrovaných 585 000 mrtvých. V téměř 2000 případech přitom šlo o eutanázie bez souhlasu pacientů, kteří již byli tak blízko smrti, že již nebyli s to se vyjádřit, vyplynulo z anonymní ankety, kterou u 857 lékařů provedl profesor Clive Seale z univerzity v anglickém Brunelu.

Autor studie profesor Clive Seale tvrdí, že je to výrazně méně než v jiných zemích. Dodal ale, že britská medicína má velkou tradici v péči o těžce nemocné a "lékaři někdy přistupují k rozhodnutím, která se za každou cenu nasnaží udržet pacienta na živu za cenu jeho velkého utrpení."

V České republice je eutanázie také zakázaná. Právě projednávaný nový trestní zákoník by ale měl být k této praxi shovívavější. Především má odlišovat společenskou závažnost třeba loupežné vraždy a usmrcení ze soucitu. Proti jsou především lidovci, kteří krok interpretují jako otevření cesty k legalizaci eutanázie, což je pro ně nepřípustné.