"(Testy ukázaly) aktivitu v obou mozkových hemisférách...," uvedla v prohlášení nemocnice. Podle něj jsou Šaronův pulz, dech, krevní tlak a tělesná teplota na "správné a stabilní" úrovni.

Šaron utrpěl 4. ledna rozsáhlou mozkovou příhodu. Nadále dostává malou dávku tlumících léků (sedativ), které mu od pondělka lékaři pomalu vysazují. Na stimulační bolestivé podněty reagoval pohnutím pravou nohou a oběma rukama. Známky toho, že by nabýval vědomí ale stále nevykazuje.

Čtvrteční tomografické vyšetření prokázalo mírné zlepšení Šaronova stavu. Lékaři mu na několik hodin zcela vysadili sedativa, avšak Šaronovi stoupl krevní tlak a srdce přestalo pravidelně bít, takže byla sedativa znovu nasazena.

Izraelský rozhlas v pátek uvedl, že Šaronův stav je velmi špatný a nedával mu velkou naději. Zahraniční zdravotní odborníci považují Šaronovo pokračující bezvědomí za špatné znamení pro jeho možné budoucí zotavení. Ale lékaři v nemocnici Hadassa tvrdí, že je příliš brzy vynášet soudy o Šaronově budoucím stavu.