Kamenování satana si v minulosti vyžádalo při poutích nejvíce obětí. Místa,  jimiž musejí muslimové projít, jsou úzká. Často docházelo k tlačenicím, v nichž byly ušlapány stovky lidí. Na základě náboženského ediktu vydaného před dvěma roky bylo povoleno zahájit obřad kamenování hned po půlnoci ještě před ranními modlitbami. V údolí Míná byly vztyčeny nové vyšší a štíhlejší pilíře a rozšířil se i můstek pro pěší vedoucí k pilířům. Vybudovaly se také dva nouzové východy z údolí.

Letos si zřejmě obřad nevyžádal žádné oběti. Největší tragédií poutě bylo zřícení hostelu s poutníky ještě před zahájením hadždže. [celá zpráva]

Svátek obětování

Svátek obětování začal po dnešních ranních modlitbách. Připomíná Abrahamovu ochotu obětovat syna Bohu. V upomínku na tuto Abrahamovu oběť by měl každý poutník koupit ovci a nechat ji porazit. V Mekce padly stovky ovcí, krav i velbloudů.

Svátek začíná brzy ráno, kdy se lidé shromáždí k modlitbám v mešitách a na prostranstvích před nimi. Později rodiny navštěvují  hroby svých blízkých, sejdou se na velké rodinné hostiny, na nichž se podává maso obětovaného zvířete, a vezmou děti oblečené do svátečních šatů do parku.