Dcerám je čtrnáct, třináct, jedenáct a čtyři roky. Starší nesměly chodit do školy, protože otec ve jménu islámu nepřipouštěl, aby tam šly nezahalené. Nedovolil jim ani vzdělávat se dálkově, a to s poukazem na obsah učiva. Muž přitom bral od státu příspěvky na jejich vzdělání, měsíčně asi 1400 eur, což je v přepočtu 42 000 korun.

Základy psaní a čtení vštěpila dívkám potají matka. Číst ale mohly jen korán. Dívky většinou trávily čas domácími pracemi a pletením.

Rozruch jejich otec vzbudil i svým chováním u soudu. V prosinci odešel ze soudní síně poté, co zjistil, že soudu předsedá žena a muži nejsou ani mezi soudními zapisovateli.

Chtěly se proběhnout v parku

Dívky jsou nyní v dětském domově v blízkosti nového bydliště matky. První věc, kterou chtěly po přesídlení do domova udělat bylo, že požádaly, zda se smějí proběhnout v parku.

Francie má s přestěhovalci vážné problémy. Odhaduje se, že v zemi je asi 30 000 rodin, kde mají muži více žen, 30 000 obřezaných dívek a žen a 70 000 žen, které byly přinuceny k sňatku. Vyskytly se i případy, kdy se muslimské ženy odmítly dát vyšetřit nebo kdy to zakázal jejich manžel, protože ženu měl prohlížet muž.